Debata ekologiczna

W związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Ziemi, którego celem jest promowanie ochrony środowiska oraz rozszerzanie świadomości ekologicznej w naszej szkole 12 kwietnia w piątek odbyła się debata uczniowska „Bycie eko – snobizm czy konieczność?”.

Poprowadzona została przez naszych wychowanków: Patryka i Wiktora. Uczestniczyli w niej wszyscy uczniowie szkoły podstawowej oraz klas ponadgimnazjalnych.

Debata ekologiczna była burzliwa, ponieważ poruszane podczas niej zagadnienia stanowią najistotniejsze problemy dotyczące naszego środowiska i jego ochrony. Uczniowie chętnie dyskutowali, wykazywali się niezwykłą aktywnością, a także z zaangażowaniem zastanawiali się nad skutecznością podejmowanych działań ekologicznych. Posiadali również dużą wiedzę na poruszane tematy.

Spotkanie przebiegało w miłej i przyjaznej atmosferze z poszanowaniem kultury słowa i dyskusji. Przybliżyło wszystkim istniejące problemy i uświadomiło, że każdy z nas może pomóc w jego rozwiązaniu, jeśli tylko chce. Problemy Ziemi nie znikną bez naszej pomocy. Drzewa, powietrze, woda, rośliny, owady, zwierzęta, a także ludzie wzajemnie od siebie zależą. Są częściami jednego ekosystemu – ekosystemu Ziemi. Problemy ochrony środowiska są więc w rezultacie problemami nas samych.