Dobry nauczyciel czyli kto?

W dniach od 14 do 20 października w ramach zajęć pozalekcyjnych przeprowadzono mini projekt z zakresu doradztwa zawodowego. Głównym celem zajęć było poszerzenie wiedzy uczniów na temat zawodów i miejsc pracy oraz podkreślenie roli zdolności i zainteresowań w wykonywaniu konkretnego zawodu. Zadanie klas polegało na ustaleniu najbardziej pożądanych, według uczniów, cech osobowości i charakteru nauczyciela wybranego przedmiotu oraz wykonaniu pracy plastycznej z wykorzystaniem techniki kolażu.

Ciekawe i barwne prace uczniowie wyeksponowali w korytarzu szkolnym gdzie mogą nie tylko „cieszyć oko” ale stać się źródłem inspiracji do pracy dla wszystkich nauczycieli i wychowawców naszej szkoły.


Skip to content