Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

W wrześniu 2014 roku nasza placówka podjęła starania o włączenie do Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 10/2014 z dnia 15 września 2014 r. wszyscy nauczyciele zdeklarowali gotowość do przystąpienia do Małopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, przy aprobacie uczniów Zespołu. Do podjęcia tej decyzji skłoniły nas liczne działania które już podejmowaliśmy rzecz promocji zdrowia, a także fakt funkcjonowania szkoły w szpitalu dla dzieci, który stanowi doskonałe źródło profesjonalnej wiedzy o zdrowiu. Przez okres trzech lat nasze działania zmierzały do modelowania postaw prozdrowotnych podopiecznych oraz propagowania zdrowego stylu życia wśród pracowników szkoły, szpitala oraz rodziców. Dbając o kompleksowość i spójność oddziaływań, na każdy rok szkolny tworzyliśmy plan działań prozdrowotnych, który podlegał ewaluacji i modyfikacji, stosownie do sformułowanych wniosków. Przeprowadzenie ,,Autoewaluacji w szkole promującej zdrowie’’ pozwoliło nam ocenić efektywność pracy w zakresie promocji zdrowie oraz ocenić stopień spełniania standardów szkoły promującej zdrowie. Wyniki badań wskazały, że Zespół we współpracy ze społecznością lokalną oraz rodzicami uczniów systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, a także wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie. Takie wyniki w pełni pozwoliły na podjęcie starań o uzyskanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. W lipcu 2017 r. złożyliśmy do Kuratorium Oświaty w Krakowie wniosek o nadanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie wraz z raportem z autoewaluacji oraz roczne sprawozdanie z podjętych działań w ramach programu  Szkoły Promującej Zdrowie.

W dniu 2 października naszej szkole przyznano Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

thumbnail of Certyfikat