Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18

1 września 2017 r. rozpoczął się kolejny rok szkolny. Dyrektor Zespołu mgr Iwona Szymaszek serdecznie powitała cała społeczność szkolną, rodziców i nauczycieli.

Przekazała życzenia Minister Edukacji Narodowej pani Anny Zalewskiej, która wskazała, by uczniowie korzystali ze wszystkich szans, jakie daje szkoła, bo to pomoże im stawać się jeszcze lepszymi i mądrzejszymi ludźmi, by nie bali się zadawania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi, a także nie zrażali się niepowodzeniami, bo są one częścią edukacji oraz odczytała list Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka.

W drugiej części spotkania poinformowała o nowej strukturze Zespołu Placówek Oświatowych – od 1 września tworzą go: przedszkole, ośmioklasowa szkoła podstawowa i trzyletnie liceum ogólnokształcące oraz przedstawiła wszystkich nauczycieli zajęć edukacyjnych oraz wychowawców zajęć pozalekcyjnych.

Po ogólnym powitaniu uczniowie poszczególnych klas spotkali się ze swoimi wychowawcami.

Powodzenia i sukcesów przez cały rok!