1.X.2021 r. XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Po zgłoszeniu szkoły do organizatora głównego  „Karty Grabowskiego” i uzyskaniu licencji  nasz Zespół uczestniczył w kolejnej XI edycji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, która zaktywizowała do powtarzania i ćwiczenia tej niezbędnej w życiu umiejętności całą społeczność szkolną. Od wtorku w naszej szkole można było powtarzać, ćwiczyć i rymować tabliczkę mnożenia. Do zmagań w utrwalaniu tej umiejętności prócz naszych uczniów wraz ze swoimi nauczycielami i wychowawcami włączyli się także rodzice przebywający na hospitalizacji z dziećmi, pracownicy MCRD a także  studenci odbywający w naszym ośrodku praktyki. W tygodniu poprzedzającym to wydarzenie nasi wychowankowie pod okiem pani Agaty Piechnik oplakatowali pomieszczenia przynależące do szkoły materiałami pozyskanymi od głównego organizatora XI ŚDTM, które sprzyjały ćwiczeniu mnożenia a prowadzone zajęcia pozalekcyjne i edukacyjne obfitowały w łamigłówki, gry, zabawy i spacery matematyczne doskonalące sprawność rachunkową oraz znajomość tabliczki mnożenia. W środę pani Anna Kaszycka dodatkowo zorganizowała dla wszystkich chętnych warsztat  szybkiej manualnej nauki tabliczki mnożenia. Dodatkowo każda klasa wraz z wychowawcą, opiekunem grupy i nauczycielem języka polskiego utrwalała działania mnożenia poprzez układanie kreatywnych i twórczych rymowanek, które zostały wyeksponowane  przez p. Iwonę Marszałek – Książek na tablicy w holu szkolnym.

 1.10.2021 r. w godzinach porannych pani dyrektor Iwona Szymaszek uroczyście zakomunikowała, że „XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia uważa za otwarty” życząc wszystkim tylko dobrych rachunków, a pani  Agata Niziołek –  koordynator lokalny przedstawiła program i sposób przeprowadzenia akcji w naszej szkole. Przed przystąpieniem do egzaminu sprawdzającego „tabliczkową wiedzę” autorzy rymowanek zaprezentowali je na forum i aby się lepiej i dobrze liczyło wszyscy otrzymali słodki poczęstunek.

Uczniowie dzielnie stawili czoła egzaminowi pisemnemu a niektórzy ustnemu, który pozwolił wyłonić ekspertów tabliczki mnożenia oraz powołać asystentów. W akcji uczestniczyli także uczniowie oddziału edukacyjno–terapeutycznego. Pani Agnieszka Szymanek zadbała o materiał przyrodniczy: kasztany, żołędzie orzechy ułatwiający w tej grupie wykonywanie działań mnożenia w zakresie 10 z wykorzystaniem konkretów.

Wszystkim, którzy uzyskali certyfikat eksperta tabliczki mnożenia serdecznie gratulujemy!

Drugi etap akcji przebiegał pod hasłem „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Patrole egzaminacyjne wyruszyły na teren szpitala sprawdzić znajomość tabliczki mnożenia wśród pracowników MCRD, praktykantów, oraz rodziców.

Wszystkim dziękujemy za udział w akcji, gratulujemy Ekspertom Tabliczki Mnożenia i zapraszamy do tej kreatywnej nauki i zabawy za rok!


Skip to content