Trzymaj formę

Kolejny raz nasza szkoła wzięła udział w projekcie „Trzymaj formę”. W dniach 15-21.03.2021r. uczniowie zapoznawali się z koncepcją Szkoły Promującej Zdrowie oraz z 10 przykazaniami zdrowotnymi. Każda klasa miała przydzielone różnorodne zadania do realizacji w trakcie zajęć edukacyjnych.

Uczniowie 2 i 3 klasy LO na lekcjach przedsiębiorczości zapoznawali się z prawami konsumenta i wykonali, związany z tym tematem plakat informacyjny dla pozostałych uczniów. Klasa 1 LO w ramach lekcji biologii uczyli się obliczania BMI, aby później w stworzonym punkcie obliczania BMI na terenie szkoły obliczać chętnym koleżankom i kolegom ich BMI. Ósmoklasiści  doskonalili umiejętność czytania etykiet oraz przygotowali plakat informujący o tym, ,,Jak nie marnować żywności?”. Uczniowie  klas 4-7 zamienili się w dietetyków i tworzyli dzienne jadłospisy pod tytułem „Zdrowo międzynarodowo”, uwzględniając w nich dania polskie, włoskie, angielskie i niemieckie. Najmłodsi uczniowie naszej szkoły, czyli kl. 1-3 i przedszkolaki wykonali plakat przedstawiający piramidę żywienia i aktywności fizycznej. Natomiast nasza grupa edukacyjno-terapeutyczna miała zorganizowany dzień aktywności fizycznej dla uczniów niepełnosprawnych pod hasłem „Aktywni dla zdrowia”.

W ramach zajęć pozalekcyjnych nasi wychowankowie wykonali plakaty zachęcające  do aktywności fizycznej.  Najstarsi zorganizowali dla wszystkich podopiecznych wieczór zabaw ruchowych pod hasłem ,,Aktywni dla zdrowia”. Wesołe zabawy dostarczyły dziewczynkom i chłopcom wiele radości i powodów do śmiechu, a dobrze wiemy o tym, że „śmiech to zdrowie”.

Efekty pracy w projekcie „Trzymaj formę” zostały zaprezentowane na gazetce w holu szkolnym. Mamy nadzieję, że ważne kwestie dotyczące zdrowia człowieka, które zostały poruszone w projekcie  dotrą nie tylko do jego realizatorów, ale znajdą szerszą rzeszą odbiorców, czytających wyeksponowane przez nas informacje.


Skip to content