Kreatywna plastyka

W ostatnim czasie piękna zimowa aura była inspiracją do prac plastycznych. Uczniowie  pod kierunkiem nauczyciela plastyki rysowali „Zimowe pejzaże”.

W jednych pracach koncentrowali  się głównie na technice frotażu – polegającej na tworzeniu obrazu za pomocą odciskania faktury dowolnych materiałów na powierzchni papieru.

Druga kompozycja dotyczyła przedstawienia zimowego pejzażu, jako widoku z okna.  Motyw otwartego okna miał sprawić, by krajobraz, który się za nim rozpościera, zbudował wrażenie głębi.

Zapraszamy do galerii:


Skip to content