Zawodowa gra planszowa

W drugim tygodniu maja, zrealizowano w ramach zajęć pozalekcyjnych mini projekt z doradztwa zawodowego. Celem przedsięwzięcia było zaktualizowanie wiedzy uczniów na temat  w rynku pracy i najlepiej opłacanych zawodów w Polsce.

Wybrano atrakcyjną dla podopiecznych formę zajęć, a mianowicie skonstruowanie ogólnoszkolnej gry  planszowej.  Zadaniem siedmiu grup było opracowanie fragmentu gry planszowej, skupionego wokół określonego zawodu. Grupom przydzielono do opracowania m.in. zawód automatyka, biotechnologa, finansisty czy trenera personalnego.

W niedzielę połączono opracowane graficznie i merytorycznie fragmenty zawodowej gry planszowej  podjęto zespołowe współzawodnictwo. Każda grupa omówiła zakres obowiązków w danym zawodzie, wskazała niezbędne cechy osobowości danego profesjonalisty, wykształcenie potrzebne do wykonywania danej pracy oraz jego średnie zarobki. Były to wiadomości kluczowe dla sprawnego przeprowadzenia gry. Jak w tradycyjnej planszówce przy pomocy kostki i pionków uczniowie zdobywali kolejne etapy na planszy, wypełniali zadania i odpowiadali na pytania.

Zgodnie z przewidywaniami, rywalizacja w grupach wywołała mnóstwo pozytywnych emocji, a wiadomości z zakresu doradztwa zawodowego zostały bez wysiłku przyswojone i utrwalone.