#LaboratoriaPrzyszłości – październik 2023

Uczestnicy zajęć rozwijających zainteresowania programowaniem mogli przypomnieć sobie swoje pierwsze przygody z drukiem 3D mających na celu  nabywanie umiejętności i kompetencji STEAM w zakresie obsługi drukarki 3D i drukowania w tym formacie. Na początku wspólnie przypomnieliśmy sobie jak zbudowana jest sama drukarka, jakie czynności należy wykonać przed rozpoczęciem drukowania a także jak wymienia się filament. Po wybraniu trójwymiarowych rekwizytów do druku ze Scremarket przystąpiliśmy do wybrania odpowiedniego koloru materiału. Na pierwszych zajęciach kontynuowaliśmy drukowanie rozpoczęte w ubiegłym roku szkolnym ubiegłym – były to numery na drzwi sal szkolnych 4 i 5. I tak krok po kroku wymienialiśmy filament na biały kolor, a sam proces drukowania był już prosty. Na kolejnych zajęciach w związku ze zbliżająca się jesienią wybranym trójwymiarowym rekwizytem był żółto-pomarańczowy ażurowy liść, który będzie jesiennym elementem dekoracji sali informatycznej. Ponieważ w zajęciach uczestniczyli inni uczniowie niż poprzednio, przypomnieliśmy podstawowe informacje o drukarce, ale przede wszystkim skupiliśmy się na umiejętności wymiany filamentu.

Jak już jesteśmy przy tematyce jesiennej, na zajęciach z modelowania 3D, uczniowie mieli przyjemność zabawy – nauki z długopisami 3D, wykonując różnobarwne liście oraz grzyby, charakterystyczne dla tej pory roku. Stanowią  one atrakcyjną metodę pracy. Używanie długopisu 3D wymusza odpowiedni chwyt pisarski, ćwiczy sprawność manualną. Praca z długopisami 3D wyzwala dobre emocje, które wspomagają proces uczenia. Efekt pracy jest natychmiastowy i dziecko doświadcza poczucia sprawstwa. Uczy się cierpliwości, kształci precyzję i dokładność. Rozwija kreatywność, wyobraźnię przestrzenną i artystyczną. Zajęcia z użyciem długopisów motywują do realizacji własnych pomysłów, rozwijają zainteresowania.
Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej na lekcjach języka angielskiego, korzystali z maty, ucząc się nazwy sklepów, miejsc w mieście, nazw produktów, które można kupić w danych sklepach. Uczestniczyli także w zajęciach integracyjnych skierowanych na rozwijanie umiejętności społecznych. Zajęcia miały charakter zabaw, w których wykorzystano pomoce z laboratorium przyszłości: klocki lego klasic oraz robota Bee-Bot. Chłopcy konstruowali poruszające się budowle z lego. Dziewczynki stworzyły grę na macie do kodowania. Celem gry było zebranie jak najwięcej krążków z instrumentami muzycznymi za pomocą robota Bee-Bota.
Natomiast uczniowie klas starszych na lekcjach języka polskiego korzystali z dyktafonu. Pracując w parach układali wywiady z wybranymi przez siebie postaciami literackimi lub pisarzami, a następnie na forum klasy każda para przedstawiała i nagrywała owoc swojej pracy. Udało nam się przeprowadzić rozmowę z Juliuszem Słowackim oraz duchami Balladyny, Józia i Rózi, pasterki Zosi oraz z widmem złego Pana.
Uczniowie z zaangażowaniem i ciekawością brali udział w zaproponowanych formach  aktywności.

#LaboratoriaPrzyszłości