#LaboratoriaPrzyszłości – maj

Maj upłynął, a z nim kolejny czas, kiedy uczniowie naszej placówki brali udział w zajęciach z wykorzystaniem sprzętu w ramach programu #LaboratoriaPrzyszłości. W ramach zajęć pozalekcyjnych:

  • z okazji miesiąca „Maj świętem książki” wychowankowie naszej szkoły mieli możliwość zaprojektowania zakładek do książek i wydrukowania ich na drukarce 3D;
  • wykorzystując klocki „Polydrom”, Lego i magnetyczne „Magformers” wymyślali swoje własne budowle i tworzyli bardzo skomplikowane konstrukcje. Powstała „Zjeżdżalnia sportowców”, „Wieża”, „Krzywa rakieta” oraz „Diabelskie koło”. Budowanie według określonego wzoru, uczyło cierpliwości, trenowało koncentrację, a także rozwija wyobraźnię przestrzenną, uczyło planowania. Klocki Lego jak zwykle wzbudzały u uczniów kreatywność, umiejętność współpracy i zainteresowanie technologią.
  • aparat fotograficzny – posłużył uczniom do uwieczniania ważnych chwil, wydarzeń, chwil z życia szkoły takich jak np. wręczenie wyróżnień dla wyróżniających się wychowanków a także wykonane były zdjęcia w czasie odczytywania i zapoznawanie uczniów z ich prawami i obowiązkami, a także ze schematem, gdzie szukać pomocy.

W ramach zajęć lekcyjnych

  • na lekcji biologii w klasie 7 uczniowie wykorzystali sprzęt – stacja meteorologiczna. Przypomniane były treści dotyczące pogody i jej składników.
  • na zajęciach z  doradztwa zawodowego w klasie 4 wykorzystano LEGO Education BricQ Motion Essential Kit, LEGO Education BricQ Motion Prime Set, a także LEGO – Perstonal Learning Kit Prime.  W trakcie zajęć konstruowano atrybuty zawodów. Uczniowie świetnie się przy tym bawili a także pobudzali swoją kreatywność, wyobraźnię i twórcze myślenie.
  • na zajęciach rozwijających zainteresowania przedmiotami ścisłymi uczniowie mieli możliwość wykorzystywać wyżej wymienione klocki i świetnie się przy tym bawić. Szczególnie zainteresowani byli uczniowie klas młodszych, zaintrygowani działaniem niektórych urządzeń.
  • na lekcjach chemii uczniowie wykorzystywali zestawy do budowy modeli cząstek chemicznych. Podczas zajęć uczniowie budowali wzory strukturalne węglowodorów nasyconych łańcuchowych, a następnie modyfikowali je tworząc z tej samej liczby atomów węgla i wodoru –  inne węglowodory nasycone. Drugim etapem było ćwiczenie podawania nazw zbuntowanych w ten sposób węglowodorów. Na końcu zajęć uczniowie wspólnie wprowadzili nowe pojęcie: IZOMERIA. Celem zajęć było ćwiczenie umiejętności tworzenia wzorów strukturalnych różnych cząsteczek, ćwiczenie umiejętności zapisywania ich wzorów sumarycznych i strukturalnych oraz zrozumienie pojęcia izomeria.

Dzięki wzbogaceniu wyposażenia szkoły, w ramach programu Laboratoria Przyszłości, uczniowie mają możliwość  spędzać swój wolny czas w sposób wartościowy i zgodny z ich zainteresowaniami. Czasem działają według schematów zawartych w instrukcjach, a czasem w sposób swobodny puszczają wodze fantazji i porównują efekty swojej pracy.

#LaboratoriaPrzyszłości