#LaboratoriaPrzyszłości – kwiecień 2024

W ramach projektu Laboratoria Przyszłości, uczniowie klas najmłodszych  na lekcji języka angielskiego wykorzystując klocki Lego, najpierw poznawali kształty i zabawki. Później tworzyli własne zabawki jako prezent urodzinowy dla koleżanki.

Także  uczniowie klasy 4 SP w ramach godziny do dyspozycji wychowawcy klasy wykorzystywali klocki LEGO. Temat dotyczył zainteresowań i hobby w kontekście zarzadzania czasem własnym. Korzystanie z klocków pobudzało u dzieci wyobraźnię i kreatywność, rozwijało umiejętności logicznego i przestrzennego myślenia oraz zdolności manualne i koordynację ręka- oko.

Podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych wykorzystano powstałe z klocków magnetycznych budowle jako inspiracje do swobodnych wypowiedzi, ćwiczenia pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz tworzenia kreatywnych historyjek.

Na zajęciach w klasie 7 z doradztwa zawodowego wykorzystano klocki „magformers” oraz „polydrom frame”. W trakcie zajęć konstruowano nowe atrybuty zawodów. Uczniowie świetnie się przy tym bawili a także doskonalili umiejętności pracy zespołowej, kreatywności, wyobraźni i twórczego myślenia.

W ramach zajęć z psychologiem również wykorzystano klocki „Polydron frameworks” jako szablony do odrysowywania różnych kształtów przy tworzeniu plakatów związanych z Edukacją globalną.

Uczniowie klasy 5 SP na lekcji matematyki rozpoznawali i nazywali figury przestrzenne, poznawali własności graniastosłupów i konstruowali wybrane przez siebie figury. Pomocne były bryły z zestawu Geometria Shapes i klocki Polydron Frame – zakupione w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Pozwoliły one piątoklasistom na eksperymentowanie  i praktyczne działanie. Konstruując prostopadłościany, sześciany i inne graniastosłupy rozwijają logiczne myślenie i wyobraźnię przestrzenną i widzą efekty swoich działań, co sprzyja nabywaniu nowych umiejętności i szybszemu przyswajaniu – często trudnych dla uczniów –  pojęć geometrycznych.