#Laboratoria Przyszłości – wrzesień 2023

Po zakończonym okresie wakacyjnym, powracamy do zajęć z wykorzystaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu Laboratoria Przyszłości.

Uczniowie klasy 6a + 6b na lekcji języka polskiego dokonywali interpretacji głosowej wybranych bajek Ignacego Krasickiego, w tym celu wykorzystano dyktafon. Uczestnicy wykonywali ćwiczenia z emisji głosu, zwolnienia tempa mowy, zwiększania pewności siebie przed występem.

W ramach zajęć z psychologiem w  klasie 8a odbyła się prezentacja i montaż sprzętu „Mikroport Saramonic Blink 500 B1 (połączenie nadajnika, odbiornika, mikrofonu krawatowego oraz aparatu fotograficznego).

#LaboratoriaPrzyszłości.