#Laboratoria Przyszłości – listopad 2023

Listopadowe spotkania  ze sprzętem zakupionym w ramach projektu Laboratoria Przyszłości były bardzo różnorodne.

  • Na lekcji historii o tematyce: „Kultura starożytnej Grecji:, wykorzystano drukarkę 3D. Wydrukowano kolumny według porządku architektonicznego korynckiego.
  • Do realizacji programu profilaktycznego: „Znamię! Znam je?” został wykorzystany sprzęt z laboratorium przyszłości – dyktafon. Uczniowie klasy 1LO oraz 7 i 6b na podstawie zdobytych na lekcji biologii informacji o czerniaku musieli wcielić się w rolę lekarza dermatologa udzielającego wywiadu dotyczącego profilaktyki czerniaka i dziennikarza.
  • Na zajęciach wychowawczych wykorzystano klocki magnetyczne „Magformers”. Były to zajęcia o charakterze kreatywnym, rozwijające twórcze umiejętności dzieci. Tematem zajęć były: „Przestrzenne konstrukcje”.
  • Podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych wykorzystano natomiast długopisy 3D. Uczennice z klasy 5 ćwiczyły koncentrację uwagi oraz doskonaliły koordynację wzrokowo-ruchową.
  • Rozwijanie wyobraźni i kreatywności, umiejętności myślenia logicznego, analitycznego i przyczynowo – skutkowego oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej czyli zabawa z klockami „Lego”, matą  oraz kodowanie z robotem Bee-Bot – to zajęcia w najmłodszej naszej grupie. Przedszkolaki jak zwykle dały radę!

#Laboratoria Przyszłości