III Tischnerowskie Dni Skupienia „W poszukiwaniu Boga oraz Dzień z Księdzem Tischnerem”.

W dniach 17-19 marca 2023 roku w Starym Sączu zaprzyjaźnione z naszą szkołą Stowarzyszenie Drogami Tischnera pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Tischnera, a także Towarzystwo Miłośników Starego Sącza przeprowadziło III Tischnerowskie Dni Skupienia pod hasłem „W poszukiwaniu Boga oraz Dzień z Księdzem Tischnerem”. Spotkania, konferencje i nauki rekolekcyjne prowadził w tym roku ks. prof. Andrzej Perzyński. Uczestnikami byli nauczyciele ze Szkół Tischnerowskich oraz inni członkowie stowarzyszenia a także przyjaciele zainteresowani problematyką wydarzenia.

W ciągu trwania Dni odbyły się konferencje: „O jedność chrześcijan, w poszukiwaniu Boga”, „Bóg w Kościele Ewangelicko-Augsburskim”, „Bóg w Kościele Greckokatolickim”, „Katolicyzm i ponowoczesny świat” oraz „Tischnerowskie ścieżki wiary i dialogu”, w których podejmowano próby poszukiwania wspólnych korzeni wiary i wspólnych wartości dla wszystkich chrześcijan – katolików, protestantów oraz wyznawców prawosławia.

W kolejnych konferencjach zatytułowanych „Niemiecki ksiądz u progu Auschwitz”, „Zło nie może mieć ostatniego słowa” oraz dyskusji prowadzonych przez księdza Manfreda Deselaersa z Oświęcimia poszukiwano ścieżek prowadzących ludzi do Boga, a także dróg poszukiwania Boga w czasach zniewolenia, w czasie trwania wojen, w czasie trudnych społecznych międzynarodowych konfliktów.

Redaktor Wojciech Bonowicz, poprowadził ciekawy wykład na temat „Kościół Księdza Tischnera”: „Kościół Tischnera to język adresowany do szerokiego kręgu ludzi : jedni chwalą inni wątpią. Trzeba go tak użyć, by ludzie nie czuli się wyrzuceni”…

W ostatnim dniu Konferencji odbył się „Dzień z Księdzem Tischnerem”, zorganizowany na terenie Muzeum Regionalnego i Muzeum Księdza Józefa Tischnera w Starym Sączu. W wykładzie „Co to znaczy być człowiekiem wolnym?” prof. Wojciech Załuski pozwolił zrozumieć wszystkim różne płaszczyzny Wolności. Wyjaśnił dlaczego Wolność jest ważna, dlaczego trzeba ją pielęgnować i szanować. Pokazał niezwykłą wartość Wolności w życiu każdego człowieka.

W drugim wykładzie „Starosądeckie ślady ks. Józefa Tischnera”, redaktor W. Bonowicz przedstawił związki Józefa Tischnera ze Starym Sączem – miastem narodzin wybitnego filozofa, z jego relacjami z mieszkańcami regionu, a przede wszystkimi ze Zgromadzeniem Sióstr Klarysek. Prelegent wraz z dyrektorem Muzeum zachęcił wszystkich do zwiedzenia miasta „idąc śladami Tischnera”, czyli do miejsc ważnych w życiu filozofa.

Jolanta Księżarczyk

III Tischnerowskie Dni Skupienia