Wznowienie pracy szkoły

Szanowni Państwo!

Uczniowie!

W związku z modyfikacją z dnia 3 czerwca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 990) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 410 z późn. zm.) uchylającą ograniczenie funkcjonowanie przedszkoli i szkół zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej od dnia 8 czerwca 2020 r. Zespół Placówek Oświatowych wznawia bezpośrednią pracę z dziećmi przedszkola oraz uczniami szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego.

Zajęcia edukacyjne i wychowawcze będą prowadzone w formie obowiązującej przed 6 kwietnia 2020 r. – zgodnie z obowiązującym planem zajęć edukacyjnych oraz harmonogramem zajęć wychowawczych.

Wszystkie formy zajęć prowadzone będą z zachowanie zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego, które zamieszczamy poniżej.

thumbnail of Wewnętrzne zasady bezpieczenstwa COVID-19 – od 8 czerwca 2020


Skip to content