Wszystkie kolory świata 2022

Od stycznia do marca 2022 roku nasza Placówka aktywnie włączyła się w realizację ogólnopolskiej akcji UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”. Akcja ta jest odpowiedzią organizacji na problem dostępu do podstawowych szczepień dzieci w najuboższych krajach. Celem akcji jest m.in. uświadomienie dzieciom i młodzieży w jak trudnej sytuacji znajduje się wielu ich rówieśników w różnych rejonach globu, kształtowanie wśród dzieci postaw tolerancji i otwartości na inne kultury, oraz wdrażanie do bezinteresownej pomocy charytatywnej potrzebnej do ratowania zdrowia i życia najbardziej potrzebujących. Cele te zostały osiągnięte dzięki cyklowi zajęć obejmujących prelekcje, pokazy filmowe oraz zajęcia warsztatowe, jak również dzięki szerokiej gamie prac rękodzielniczych odbywających się podczas popołudniowych zajęć wychowawczych. To właśnie wtedy wychowankowie projektowali i szyli specjalne charytatywne laleczki – symbol pomocy jaką chcą nieść swoim biedniejszym rówieśnikom, oraz inne prace rękodzielnicze wykonywane różnymi technikami. Dochód uzyskany ze sprzedaży wytworów ich pracy zasilił konto UNICEF i pomoże w udzielaniu pomocy dzieciom, które umierają z powodu chorób możliwych do wyeliminowania w najuboższych krajach Afryki i innych części świata.


Skip to content