Spotkanie z przedstawicielem Policji

05.03.2021 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielem Wydziału Prewencji Powiatowej Komendy Policji w Krakowie. Uczestniczyli w nim uczniowie Zespołu, podzieleni na dwie grupy wiekowe: klasy 4-7 szkoły podstawowej i klasy: 8 szkoły podstawowej wraz z klasami liceum ogólnokształcącego. Starszy aspirant Beata Dulewicz poruszyła zagadnienia dotyczące zagrożeń współczesnej cywilizacji i cyberprzemocy. Zapoznała słuchaczy z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich, dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich, a także konsekwencjami prawnymi i karnymi. Podczas rozmowy z dziećmi i młodzieżą wykorzystywała prezentację multimedialną oraz filmy tematyczne, inspirujące do merytorycznej dyskusji oraz wzmacniające zainteresowanie omawianymi treściami.


Skip to content