Pasjobranie – styczeń i luty.

Minęły kolejne miesiące roku szkolnego, więc czas na podsumowanie działań podjętych w ramach Pasjobrania – programu ukierunkowanego na identyfikowanie i rozwijanie talentów u dzieci i młodzieży.

W ostatnim dniu stycznia, w okazji obchodów Tygodnia Bezpiecznego Internetu, wychowawcy  zajęć pozalekcyjnych zorganizowali akcję (jedną z wielu) pod hasłem Wyloguj się do życia. W jej ramach odbyły się ćwiczenia doskonalące logiczne myślenie oraz rozwijające kreatywność. Zajęcia nie tylko kształciły wymienione obszary, ale także dostarczyły mnóstwo zabawy i pomogły wychowankom w integracji. Czas bez telefonu okazał się być pracowity, twórczy i dobrze wykorzystany.

Kolejną inicjatywą w ramach akcji Wyloguj się do życia były alternatywne zajęcia sportowe. W zaproponowanych konkurencjach wychowankowie doskonalili współpracę zespołową, wyobraźnię przestrzenną i współzawodniczyli w dyscyplinach wymagających sporego wysiłku fizycznego. Oprócz rywalizacji grupowej liczyła się także dobra zabawa.

Następnie wychowankowie sami postanowili zagospodarować swój czas wolny i przy niewielkiej pomocy wychowawców zorganizowali turniej piłkarzyków. Współzawodnictwo wyzwoliło mnóstwo pozytywnych emocji i wyłoniło zwycięzców zarówno po stronie dziewcząt, jak i chłopców.

Relaksacja to termin mało znany zarówno dzieciom, jak i młodzieży. Zajęcia tego typu wprowadzają wychowanków w metody i techniki umożliwiające szybkie zregenerowanie ciała i umysłu, służą ogólnemu odprężeniu i uspokojeniu.

W niedzielę 14 lutego odbył się montaż poetycko – muzyczny przygotowany przez wychowanków ZPO. Liczna grupa dzieci młodzieży odczytała lub wyrecytowała  wiersze o tematyce związanej z miłością i przyjaźnią. Zaprezentowano wiersze m.in. patronów 2021 roku – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Cypriana Kamila Norwida. Występy recytatorskie wzbogacone były odpowiednio dobraną oprawą muzyczną i wokalną, samodzielnie przygotowaną przez dwie uczennice z 8 klasy.

I wreszcie w ostatnim dniu lutego, grupa młodzieży zorganizowała warsztaty taneczne. Pomysł przeprowadzenia takiej formy zajęć oparty był na wykorzystaniu tanecznej gry wideo Just Dance, udostępnionej przez jednego z wychowanków. Gra okazała się strzałem w dziesiątkę, zapewniła dużo zdrowego ruchu i dobrą zabawę.

Mamy nadzieję, że zaproponowane w ramach programu Pasjobranie zajęcia, nie tylko wspierały rozwój wychowanków, ale również pobudziły i zainspirowały ich do dalszej aktywności twórczej w środowisku macierzystym.


Skip to content