Pasjobranie

Program innowacyjnych działań organizacyjno – metodycznych przeznaczony jest do realizacji w trakcie zajęć wychowawczo – opiekuńczych z uczniami wszystkich etapów edukacyjnych. Służy inspirowaniu wychowanków do podejmowania przez nich wszelkich aktywności oraz realizacji inicjatyw ukierunkowanych na organizację zajęć oraz zagospodarowanie czasu wolnego. Opiera się na zasadzie maksymalnego wykorzystania indywidualnego i grupowego potencjału twórczego wychowanków.

W okresie od września do listopada wychowawcy zespołu zajęć pozalekcyjnychw ramach programu przeprowadzili następujące formy zajęć:

13.09.- Prezentacja talentów i umiejętności

19.09. – Kalambury

20.09. oraz  05.10. – Wieczór z gitarą i piosenką

05.10. –  Turniej tenisa stołowego

07.10. – Pokaz talentów i umiejętności

08.10. –  Turniej zręcznościowy „60 sekund”

09.10. –  Łamigłówki zapałczane

26.10. –  Ogólnoszkolna gra planszowa „Sławni Polacy”

Atmosfera swobody i zabawy, a czasami również międzygrupowej rywalizacji, pozytywnie wpłynęła na zaangażowanie wszystkich uczestników zajęć oraz pozwoliła pożytecznie i aktywnie spędzić czas wolny.