Majowe czytanie

Początek maja w naszej placówce obfitował w różne wydarzenia czytelnicze, co bezpośrednio związane było w Ogólnopolskim Tygodniem Bibliotek (8-15 maja).

W tym roku po raz pierwszy włączyliśmy się w Przerwę na czytanie – ogólnopolską akcję bicia rekordu w czytaniu na przerwie, która w naszej placówce odbyła się 10 maja. Podczas pierwszej i drugiej przerwy wszyscy uczniowie czytali własne książki, a jeśli ktoś takiej nie miał nauczyciel pożyczał mu z biblioteczki, tak aby w tym czasie nikt nie zajmował się czymś innym. Najmłodszych w czytaniu wspomagała pani Ewa – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Honorowy patronat nad akcją objęła Fundacja ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom oraz Lubuski Kurator Oświaty.

Natomiast w ramach zajęć pozalekcyjnych odbyło się Czytanie na trawie, nasza wewnętrzna akcja mająca również na celu promocję czytelnictwa oraz pokazanie, że czytanie jest ciekawe. Organizując te wydarzenia chcieliśmy zachęcić uczniów do sięgania po książkę w każdej sytuacji i każdym miejscu.