Integracyjny projekt edukacyjny „Co biega, fruwa i skacze?”

Przez ostatnie prawie dwa tygodnie przedszkolaki wraz z uczniami oddziału edukacyjno-terapeutycznego zapoznawali się ze zwyczajami, środowiskiem życia oraz znaczeniem mieszkańców łąki. Szczególną uwagę zwrócono na owady, które są pożyteczne dla człowieka i środowiska przyrodniczego. W czasie zajęć zrealizowano szereg zabaw i ćwiczeń, które poszerzyły wiedzę dzieci na temat tychże stworzeń,  doskonaliły umiejętności w każdej sferze rozwoju oraz stymulowały polisensorycznie.

Ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne działania realizowane były w budynku, natomiast do współpracy zostali zaproszeni opiekunowie dzieci, którzy korzystając z chwili słonecznej pogody wyruszyli z nimi na spacer zaopatrzeni w lupy i pojemniki na materiał przyrodniczy. Wyprawy okazały się sukcesem – dzieci przyniosły do sali swoje znaleziska, a jednocześnie wzbogaciły swoje doświadczenia życiowe o kolejne umiejętności uważnego obserwatora przyrody.

W czasie zajęć zostało wykonano wiele prac plastycznych z wykorzystaniem materiału przyrodniczego oraz recyklingowego.  A były to : kamyczki, patyczki, płyty CD, guziki, pojemniki po ketchupie, wytłoczki z jajek, elementy puzzli, tekturowe rolki, plastikowe zakrętki i inne. Tym sposobem mali i duzi wychowankowie wyrobili sobie nawyk gromadzenia i wykorzystywania surowców wtórnych do zabawy.