Finał projektu POLSKA: NASZA – WOLNA – NIEPODLEGŁA

Wieczorem 13 listopada odbyła się uroczystość związana z podsumowaniem ogólnoszkolnego  projektu Polska: Nasza – Wolna – Niepodległa, którego celem  było  uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej, a także kształtowanie postaw patriotycznych: przywiązania do Ojczyzny, obyczajów, kultury, szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli.

Na początku głos zabrała pani kierownik, która przywitała wszystkich zebranych, podziękowała za zaangażowanie w działania projektowe i wyjaśniła cel spotkania. Następnie odbyło się odśpiewanie hymnu narodowego, po którym wybrani uczniowie zaprezentowali się tańcząc poloneza.

Kolejno wystąpiły uczennice, które odczytały prace na temat wolności odnoszące się do słów księdza profesora Józefa Tischnera „Gdybym ze wszystkich wartości jakie są w Polsce, miał dać którąś na pierwsze miejsce, dałbym wolność”; W dzisiejszych czasach nie wolność jest problemem. Wolność już jest. Pozostało pytanie: co zrobić z wolnością?; „Wyzwolenie człowieka zaczyna się od wewnątrz”.

Z piękną recytacją pokazała się grupa przedszkolaków przypominając wszystkim utwór Kto ty Jesteś? Polak mały, jak również uczniowie biorący udział w konkursie recytatorskim.

Umiejętnościami aktorskimi popisali się chłopcy i dziewczynki podczas przedstawienia teatralnego pt. Sprawa wagi państwowej, które mówiło o historii zaginięcia Orła Białego z godła Polski. Na poszukiwania wyruszyło troje dawnych władców, którzy zeszli z obrazów w muzeum (królowa Jadwiga, królowa Bona i król Kazimierz Wielki) oraz ptaki z Lasku Wolskiego. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Orzeł się odnalazł. Aktorzy bardzo przeżywali swoje role, natomiast oglądającym podobała się historia ukazana w tak zabawny sposób.

Poszczególne występy przeplatane były pięknym śpiewaniem pieśni patriotycznych. Wszyscy uczestniczący w tym spotkaniu ozdobieni zostali własnoręcznie wykonanymi kotylionami,  które powodowały, że wydarzenie to nabrało bardziej uroczystego charakteru.

Na zakończenie odbyło się wręczenie dyplomów i drobnych upominków uczniom, którzy uczestniczyli w konkursie recytatorskim oraz zwycięzcom dyktanda niepodległościowego.

Wierzymy, że podjęte działania sprawiły, że wszystkie osoby uczestniczące w projekcie odczuwają dumę z bycia Polakiem, znają hymn i symbole narodowe, pieśni patriotyczne oraz ważne polskie teksty literackie, a także potrafią wskazać bohaterów narodowych oraz opowiedzieć o tym, w jaki sposób Polska odzyskała niepodległość.