Czytanie zbliża

W dniach od 15 do 21 stycznia 2018r. w naszej placówce trwał projekt czytelniczy zatytułowany „Czytanie zbliża”, którego głównym celem było promowanie czytelnictwa wśród dzieci młodzieży, rozwijanie zainteresowań czytelniczych, a także przy okazji zbliżających się Dni: Babci i Dziadka, uwrażliwienie wychowanków na potrzeby i problemy ludzi starszych.

W ramach zajęć pozalekcyjnych wychowawcy czytali z uczniami wybrane pozycje literackie, głównie związane z postaciami babci i dziadka, m.in. Czerwony Kapturek, Dziewczynka z zapałkami, Anielskie pióro, jak również wiersze Tuwima Rzepka i W aeroplanie. Wychowankowie później wykonywali barwne ilustracje do tekstów oraz laurki dla babć i dziadków, które z kolei zostały wyeksponowane na tablicy w holu szkolnym.

W czasie realizacji miniprojektu organizowane były liczne zabawy czytelnicze, np. „droga do babci” czy „zabawa pantomimiczna”, w czasie której dzieci siedząc w kręgu pokazują, co chcieliby podarować babci w prezencie. Odbyło się także spotkanie z panią bibliotekarką z Biblioteki w  Radziszowie, podczas którego młodzież wysłuchała fragmentów książek, w których dziadkowie są bohaterami, a następnie chętni opowiadali o swoich relacjach rodzinnych i wykonali niezwykłe portrety swoich bliskich.

Finał projekty zaplanowano na 21 stycznia, dokładnie w dniu, w którym obchodzimy Dzień Babci. Na ten dzień czekali nie tylko nasi podopieczni, ale również dziadkowie, którzy licznie przybyli posłuchać recytacji wierszy swoich wnucząt. Konkurs recytatorski, będący podsumowaniem całego tygodnia, wypadł świetnie. Recytatorzy włożyli wiele wysiłku i serca w przygotowanie się do niego. Zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz drobnymi upominkami.

Wyrażamy nadzieję, że poczynione działania mające na celu zachęcenie uczniów do regularnego czytania przyniosły zamierzony skutek oraz że czytanie zostanie zakwalifikowane, przez opornych, do ciekawego sposobu spędzania czasu.


Skip to content