Czytaj, książek nie zamykaj!

Od listopada 2022r. do stycznia 2023r.  w Zespole Placówek Oświatowych realizowana była innowacja pedagogiczna: Czytaj, książek nie zamykaj!. Wprowadzenie innowacji podyktowane było chęcią wzbogacenia programu nauczania języka polskiego w klasach IV- VIII o praktyczne rozwijanie twórczej aktywności podczas zajęć czytelniczych. Istota nowatorstwa polegała na prowadzeniu zajęć czytelniczych podczas zaplanowanych wydarzeń szkolnych. Przedsięwzięcia miały za zadnie rozbudzać i poszerzać zainteresowania czytelnicze, zwiększać kontakt uczniów z literaturą nie ograniczając się tylko do czytania lektur obowiązkowych. Zajęcia odbywały się w ramach lekcji języka polskiego, podczas wydarzeń szkolnych, lekcji bibliotecznych. Uczniowie chętnie w nich uczestniczyli. Efektem ich zaangażowania było: aktywne czytanie fragmentów utworów literackich, prezentowanie ulubionych książek, prowadzenia rozmów na temat czytanych tekstów, ilustracji zawartych w książkach. Udział w spotkaniu z poetą. Kreatywny wkład w obchody Światowego Dnia Postaci z Bajki. Liczne zainteresowanie szkolnym konkursem plastycznym ,,Moja zakładka do książki”. Aktywne uczestnictwo najmłodszych czytelników w lekcjach bibliotecznych. Wdrażanie do dbałości o czysty i estetyczny wygląd  publikacji. Rozwiązywanie zgadywanek  zaczerpniętych z książek: Jaka to postać z bajki?.

Założone cele innowacji zostały zrealizowane. Uczniowie wypożyczają więcej książek, chętniej odwiedzają szkolną bibliotekę. Świadomie i odpowiedzialnie korzystają z księgozbioru.

Innowację wdrożyła i prowadziła pani Joanna Kucała.


Skip to content