Bezpieczne wakacje – debata

Debata jest doskonałą metodą pracy na każdym etapie edukacyjnym, ponieważ kształtuje w uczniach wielorakie umiejętności. 17 czerwca 2019 roku odbyła się debata poprowadzona przez klasę piątą dotycząca bezpiecznych wakacji. Uczniowie klas 1- 3 szkoły podstawowej, jako goście, aktywnie włączyli się w dyskusję, popierając bądź odrzucając przedstawione przez piątoklasistów – ekspertów, argumenty przemawiające za tym, że warto bezpiecznie spędzać wakacje.

Tydzień wcześniej klasa piąta rozpoczęła swoje przygotowania do debatowania, które odbywały się w ramach lekcji języka polskiego. Najpierw dowiedzieli się czego uczy debata: rozwija umiejętność wypowiadania się na forum oraz tworzenia logicznych, konkretnych wypowiedzi, wzmacnia pewność siebie, pokazuje, jak istotne jest uważne słuchanie innych i uczy poszanowania innego punktu widzenia, kształci umiejętność tworzenia różnorodnej, jasnej argumentacji.

Zanim zaczęli zastanawiać się nad niezbędnymi argumentami i kontrargumentami musieli wybrać jaki rodzaj debaty będzie odpowiedni do tematu związanego z bezpiecznymi wakacjami. Następnie nadszedł czas na samodzielne wyszukiwanie informacji i weryfikowanie ich źródeł. Mimo iż uczniów była garstka i lekcje odbywały się w ograniczonym składzie z powodu udziału w rehabilitacji, to udało się doprowadzić rozpoczęte działania do końca.

W dniu debaty uczniom zostały przypomniane zasady związane z debatowaniem oraz kulturalnym wyrażaniem swoich opinii i poszanowaniem swoich słuchaczy. Wybrany temat dotyczący wakacji jest bardzo aktualny, sformułowane przez ekspertów argumenty przemawiające za spędzaniem wakacji w bezpieczny sposób pozwolił stworzyć poradnik na udany wypoczynek.


Skip to content