Bądź na bieżąco!

W marcu uczniowie klas 4- 8 przystąpili do szkolnego projektu ortograficznego ,,Psoty z ortografią”.

Podstawowym zadaniem szkoły podstawowej jest wyposażenie dzieci w umiejętność poprawnego mówienia i pisania. Ortografia jest integralną częścią tego procesu. Z uwagi na dużą ilość zasad i wyjątków, koniecznych do opanowania, uczniowie często postrzegają naukę ortografii jako proces żmudny, długotrwały i nieprzynoszący oczekiwanych efektów. Ponadto zmniejszające się zainteresowanie czytelnictwem, ekspansja kodu ikonicznego, coraz bardziej widoczny brak dbałości o poprawność pisowni w trakcie korzystania z nowoczesnych urządzeń służących komunikowaniu się oraz często występujące u dzieci fragmentaryczne zaburzenia funkcji percepcyjno – motorycznych nie sprzyjają wzmacnianiu intuicji w tym zakresie oraz nie pozwalają na wzrokowe utrwalanie prawidłowych zapisów słów z trudnościami ortograficznymi.

Zakres treściowy  projektu ortograficznego stanowi dopełnienie zagadnień realizowanych na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych oraz zawartych w podstawie programowej. W zamierzeniu koordynatora przyjęte sposoby realizacji szczegółowych zadań urozmaicą i uatrakcyjnią tradycyjne formy realizacji tych treści edukacyjnych, a także wzmocnią samoświadomość uczniów w tym zakresie.

Zdjęcie

 


Skip to content