Archeologia bez tajemnic

W środę 20 listopada uczniowie wszystkich klas wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez członków stowarzyszenia „Archeologia bez tajemnic”. W poszczególnych grupach wiekowych studenci i absolwenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadzili wykłady oraz warsztaty mające na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży archeologii jako dziedziny naukowej. Uczestnicy zajęć nie tylko poznali fakty dotyczące prowadzenia badań archeologicznych, ale także zobaczyli, a co więcej – dotknęli prawdziwych zabytków. Dodatkowo, starsi uczniowie mieli doskonałą okazję do zweryfikowania swoich zainteresowań oraz umiejętności, kluczowych  przy wyborze archeologii jako zawodu wykonywanego w przyszłości. Dzięki ciekawym wykładom oraz bezpośredniemu kontaktowi z przedmiotami pozyskanym podczas badań wykopaliskowych, naszym gościom po raz kolejny skutecznie udało się odczarować archeologię.