15 lat z ks. prof. Józefem Tischnerem

W roku szkolnym 2001/2002 dyrektor Zespołu Beata Wąsowicz wraz z gronem pedagogicznym i podopiecznymi dokonali ważnego wyboru. Wyboru Patrona szkoły.  Zadecydowali, że zostanie nim ks. prof. Józef Tischner. Poproszono więc Rodzinę zmarłego filozofa oraz Arcybiskupa Metropolitę Krakowskiego o wyrażenie zgody na nadanie naszej placówce imienia Ks. Profesora Józefa Tischnera. Bracia Księdza Profesora panowie – Marian i Kazimierz Tischnerowie wyrazili zgodę i napisali wzruszające listy, które do dzisiejszego dnia przechowujemy jako szczególną pamiątkę tamtych dni.

29 maja 2002 r. zaszczycili nas swoją obecnością szczególni goście: bracia Profesora Józefa Tischnera, oraz Metropolita Krakowski – kardynał Franciszek Macharski, który odprawił mszę św.

Logo placówki opracował dr Dariusz Wasina z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i zwarł w nim słowa Patrona: „Im większa potrzeba bliźniego, tym większy obowiązek pomocy bliźniemu”, bowiem w odczuciu społeczności Zespołu najlepiej korespondowały z misją  szkoły. I tak staliśmy się dziewiątą w kolejności szkołą należącą do Rodziny Szkół Tischnerowskich.

Uznając to wydarzenie za najważniejsze w życiu szkoły dyrektor Beata Wąsowicz wprowadziła coroczną tradycję obchodów Święta Szkoły wraz ze Świętem Rodziny. W pierwszą rocznicę przybył do szkoły obecny Arcybiskup Metropolita Warszawski, a wtedy pomocniczy biskup krakowski Kazimierz Nycz. Opowiadał o Tischnerze i wspominał czasy, kiedy bywał w Radziszowie przy okazji wizytacji oraz zapytał, skąd pomysł takiego Patrona? A jeden z uczniów odpowiedział: „By lepiej radzić sobie z chorobą i lepiej żyć”, czym zaskoczył wszystkich.

W kolejnych latach pracownicy szkoły intensywnie włączali się w realizację przedsięwzięć wynikających z przynależności do Rodziny Szkół Tischnerowskich. Uczestniczyliśmy w rajdach szkół tischnerowskich, uroczystościach nadania imienia kolejnym szkołom, rekolekcjach w Ludźmierzu, konferencjach naukowych w Łopusznej, Dniach Tischnerowskich w Krakowie, przedsięwzięciach konkursowych. Ponadto członkowie Zespołu: Beata Wąsowicz, Maria Żurek, Jolanta Księżarczyk są aktywnymi członkami Stowarzyszenia Drogami Tischnera.

Perspektywa czasu pokazuje, że był to wybór najlepszy ze wszystkich możliwych. Dzięki niemu pojawiły się nowe wyzwania, które pozwoliły dyrektor Beacie Wąsowicz i gronu pedagogicznemu znacząco rozszerzyć zakres działań wychowawczych, opartych na humanistycznych wartościach promowanych przez ks. prof. Józefa Tischnera.