Zawody wokół nas – branża medyczna

W poniedziałek, 8 kwietnia odbył się finał miniprojektu z zakresu doradztwa zawodowego pod hasłem: „Zawody wokół nas – branża medyczna”. Jego celem głównym było wzbogacanie wiedzy o zawodach współczesnego rynku pracy oraz podkreślenie roli zdolności i zainteresowań przy wykonywaniu danego zawodu. Zadanie klas polegało na przeprowadzeniu ustrukturyzowanego wywiadu ze specjalistami pracującymi w Małopolskim Centrum Rehabilitacji, a następnie spisaniu zdobytych informacji na kartce i wykonaniu do nich pracy plastycznej związanej z tematycznie z danym zawodem. Uczniowie w sumie przeprowadzili 7 wywiadów z następującymi specjalistami: psychologiem, terapeutą zajęciowym, fizjoterapeutą, dietetykiem, pielęgniarką, lekarzem i logopedą. Po poniedziałkowej prezentacji, powstałe prace zostały wystawione na tablicy w korytarzu szkolnym, a następnie w najbliższym czasie zostanie z nich wykonana „książka”, która będzie wykorzystywana przy przeprowadzaniu zajęć z doradztwa zawodowego.