Tworzymy kulturę szacunku w sieci

W dniach od 5 do 10 lutego 2018r nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach związanych z obchodami Dnia Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. Uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych, w czasie których zapoznali się z pojęciem hejt i mową nienawiści oraz poznali metody radzenia sobie z internetowym hejtem.  W tych dniach odwiedzili nas również przedstawiciele Wydziału Prewencji Powiatowej Komendy Policji w Krakowie starszy aspirant Beata Dulewicz oraz aspirant sztabowy Justyna Banyś. W czasie spotkania panie policjantki podsumowały ogłoszony przez nich konkurs plastyczny  w grupach wiekowych 6-12 i 13–17  pod hasłem ” Kultura szacunku w sieci” oraz wręczyły nagrody.