Sztuka łączy pokolenia

21 listopada 2018 r. w jadalni Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie odbył się  wernisaż. Pacjenci szpitala odsłonili niezwykłą pracę wykonaną w ramach projektu „Obraz w pigułce”. „Człowiek na księżycu” to temat wiodący projektu, którego realizacja składała się z kilku etapów i oprócz dzieci do jego wykonania zostali zaproszeni seniorzy.  Pierwszy etap to wykonanie przez dzieci plastelinowych makiet. Drugi polegał przeniesieniu prac dzieci na płótno w formie szkiców przez członków Uniwersytet Trzeciego Wieku w Dobczycach. Kolejny to ponowne działanie dzieci przebywających na rehabilitacji w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie, w ramach którego mali artyści pokolorowali farbami gotowe szkice. Ostatnie szlify niezwykłemu obrazowi nadali wolontariusze w pracowni Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, przy czym komiksowy styl to zasługa Wojciecha Zielińskiego. Odsłonięcie obrazu poprzedziła prezentacja multimedialna przygotowana przez artystę dr. hab. Marcina Kowalika inicjatora projektu, który uczestniczył we wszystkich etapach powstawania dzieła. W uroczystości odsłonięcia obrazu uczestniczyli pacjenci szpitala, ich rodzice, pan Stanisław Stępniewski dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie, pani Dorota Węglowska dyrektor ds. Małopolskiego Centrum Rehabilitacji w Radziszowie oraz pani Iwona Szymaszek dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych. Mamy nadzieję, ze ta fantastyczna inicjatywa będzie dla nas inspiracją do zaprojektowania równie nietypowych i cennych przedsięwzięć.