Sprzątanie świata w naszej szkole.

16 września wszyscy uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się w akcję „Sprzątanie Świata – Polska 2016”.

Każda klasa wraz z opiekunem sprzątała wyznaczony obszar. Ze śmieci został oczyszczony teren wokół szpitala w tym ścieżka edukacyjno-zdrowotna, a także spacerowe ścieżki lasu Bronaczowa: jedna prowadząca ze szpitala na boisko w lesie i druga w kierunku Głogoczowa.