Sprawozdanie z realizacji akcji UNICEF

W roku szkolnym 2017/2018 nasza Szkoła po raz kolejny przystąpiła do realizacji projektu w ramach akcji UNICEF „Spraw aby dzieci w Syrii przetrwały zimę”. Celem projektu było m.in. kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw empatii oraz zaangażowania społecznego, zaznajomienie z problemem konfliktów zbrojnych na świecie, oraz wpływu jakie te konflikty mają na życie dzieci przebywających na terenie objętym wojną. Dzięki prelekcjom oraz projekcjom filmowym nasi wychowankowie mogli zobaczyć jak ciężkie i tragiczne jest życie ich rówieśników w kraju, w którym od kilku lat trwa wojna, i jak to, czego syryjskie dzieci doświadczają na co dzień, zmienia ich funkcjonowanie i priorytety.

W realizację projektu zaangażowała się cała społeczność uczniowska przebywająca na terenie naszej Placówki od stycznia do marca 2018 roku. W ramach zajęć pozalekcyjnych dla hospitalizowanych wychowanków realizowano różne formy aktywności rękodzielniczej, której celem było stworzenie jak największej liczby prac przeznaczonych do sprzedaży na zorganizowanej przez uczniów giełdzie, aby pozyskane w ten sposób fundusze przekazać na szczytny cel akcji.

Zaangażowani w akcję uczniowie, pod kontrolą wychowawców, tworzyli prace plastyczne z wykorzystaniem różnych technik. Ozdabiali szklane i drewniane elementy metodą decoupage, opanowywali technikę szycia różnych maskotek z filcu, uczyli się szydełkowania, robili pompony z tiulu oraz filcowe ozdoby do włosów. Dużą popularnością cieszyły się również zajęcia, w których można było poznać technikę origami i stworzyć piękne papierowe kompozycje. Jako, iż termin organizowanej giełdy oscylował wokół okresu wielkanocnego, duża ilość prac miało charakter świąteczny, a na kiermaszu można było kupić również własnoręcznie upieczone słodkości.

Kiermasz cieszył się bardzo dużą popularnością, a wychowankowie zaangażowani w jego organizację starali się przekazać jak najwięcej informacji na temat celu projektu, oraz zachęcać do pomocy oraz darowizn. Wszystkie działania związane z realizacją tej szczytnej inicjatywy zostały skrupulatnie udokumentowane.

Bardzo dziękujemy wszystkim za wielkie serce oraz ogromne zaangażowanie w realizację tej szczytnej inicjatywy. Cel akcji został osiągnięty – na konto UNICEF została przekazana kwota 300zł, a wśród naszych Pacjentów oraz ich rodzin została rozbudzona aktywność we wspólnym działaniu oraz świadomość odpowiedzialności za innych.