Spotkanie z policją

28 listopada wszyscy uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielem do spraw nieletnich z Komisariatu Policji w Skawinie. Na spotkaniu z pierwszą grupą, którą  stanowili uczniowie klas 1 – 6, sierżant sztabowy Dariusz Gawor omówił  problem bezpieczeństwa w życiu codziennym, zachowania się  na drodze oraz cyberprzemocy. Funkcjonariusz policji z uczniom klas starszych poruszył zagadnienia zagrożeń współczesnej cywilizacji. Przybliżył wybrane zagadnienia z prawa karnego i konsekwencji prawnych osób nieletnich, opierając się na realnych przykładach.  Na zakończenie wychowankowie dowiedzieli się o zawodzie policjanta. Z ciekawością i zainteresowaniem wysłuchali jakie testy sprawnościowe, egzaminy psychologiczne i szkolenia trzeba pozytywnie zdać, aby zostać policjantem.