Spotkanie z pielęgniarką

Myśleliśmy, że wszystko wiemy na temat higieny osobistej. Jednak okazało się, że nie. Uświadomiła nam to pielęgniarka, z którą mieliśmy spotkanie w piątek 22 marca. Wydarzenie to było trochę inne niż zazwyczaj. Tym razem to pani pielęgniarka pytała, a my udzielaliśmy odpowiedzi na zagadnienia dotyczące higieny i zagrożeń wynikających z jej niestosowania. Jeżeli odpowiedzi były błędne, to pani Renatka dokładnie wyjaśniała, omawiała i podawała przykłady z życia jak prawidłowo należy się zachować w danej sytuacji.

Na koniec skierowała kilka słów do osób zainteresowanych zawodem pielęgniarki. Podkreśliła, iż w szkole średniej należy położyć duży nacisk na takie przedmioty jak biologia, chemia i fizyka. Po zdaniu matury wybrać studia o kierunku pielęgniarskim, a następnie interesującą nas specjalizację, których jest bardzo dużo, np. pediatryczna, neurologiczna, paliatywna, chirurgiczna, epidemiologiczna, onkologiczna, ratunkowa.

To krótkie, ale dynamiczne spotkanie dostarczyło wielu informacji potrzebnych każdemu z nas w codziennym życiu, ponieważ czasem z pozoru błahe sprawy, mogą okazać się nie takie oczywiste jak myśleliśmy na początku.