Profilaktyka zdrowotna w kl. 1-3

„JESTEŚMY AKTYWNI,  DAMY O ZDROWIE I CZYSTE POWIETRZE”

Przez dwa tygodnie marca uczniowie klas 1-3 w ramach edukacji wczesnoszkolnej realizowali cykl zajęć związanych z dbaniem o zdrowie. Obejmowały one 3 obszary tematyczne:

1) zdrowe odżywianie

2) czyste powietrze

3) aktywność fizyczna przez 4 pory roku.

Zajęcia obejmowały różne formy aktywności: mali uczniowi zapoznani byli z piramidą zdrowego stylu życia na podstawie gry planszowej „Wiem, że zdrowo jem”, układali zdrowe przepisy kulinarne, wykonali sałatkę owocową, przeprowadzili doświadczenia – badali czystość i właściwości powietrza, pisali notatkę o aktywnych formach spędzania wolnego czasu, przygotowali piankowy tor przeszkód i inne ćwiczenia ruchowe, opracowali plakaty tematyczne.  😊