Poznajemy zwierzęta egzotyczne

Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym pod opieką pani Renaty Żarskiej oraz pani Barbary Kędziory realizowały projekt pod nazwą „Poznajemy zwierzęta egzotyczne”. Podopieczni w miesiącu sierpniu zdobywali wiadomości na temat zwierząt egzotycznych, poznawali ich wygląd, sposób życia oraz naturalne środowisko, z którego pochodzą. Przedszkolacy bardzo dobrze zapamiętywali wygląd wybranych zwierząt egzotycznych oraz wydawane przez nie dźwięki. Chętnie kolorowali, ozdabiali oraz tworzyli wizerunek wybranych przez siebie zwierząt podczas wykonywania prac plastycznych.

Dzieła wychowanków zdobią szpitalny hol i ukazują ich kreatywność.