Polska: Nasza – Wolna – Niepodległa

29 października rozpoczęliśmy ogólnoszkolny projekt pt. Polska: Nasza –  Wolna – Niepodległa, którego celem głównym jest uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a także wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych: przywiązania do Ojczyzny, obyczajów, kultury, szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli.

Projekt adresowany jest do wszystkich uczniów oraz nauczycieli i wychowawców Zespołu Placówek Oświatowych im. ks. prof. Józefa Tischnera przy MCRD „Solidarność” w Radziszowie. Jest spójny z ideą systemowego formowania poczucia przynależności narodowej i świadomej odpowiedzialności za miejsce urodzenia i pochodzenia. Zaprojektowane działania sięgają do dziecięcej ciekawości oraz stałej gotowości do poznawania i przeżywania, opierają się na atrakcyjnych działaniach praktycznych oraz pracy zespołowej.

Pragniemy, aby wszyscy nasi wychowankowie odczuwali dumę z bycia Polakiem, a także potrafili wskazać bohaterów narodowych oraz opowiedzieć tym, w jaki sposób Polska odzyskała niepodległość.

Relacje z przeprowadzonych działań pojawią się wkrótce.