Podsumowanie projektu

Minione dwa tygodnie w Zespole Placówek Oświatowych im. ks. prof. J. Tischnera w Radziszowie obfitowało w wiele ciekawych wydarzeń związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę. Od 29 października do 13 listopada trwał ogólnoszkolny projekt patriotyczny Polska: Nasza  –  Wolna – Niepodległa, który angażował wszystkich uczniów oraz nauczycieli i wychowawców Zespołu.

Idąc tropem symboli narodowych przedszkolaki oraz uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej, poznali legendy związane z początkami Państwa Polskiego poprzez głośne czytanie i słuchowiska, wykonali flagi Polski, rysowali godła, utrwalali słowa hymnu narodowego. Uczniowie oddziału edukacyjno-terapeutycznego pilnie przyswajali i utrwalali wiedzę dotyczącą Ojczyzny. Podobnie jak ich koledzy i koleżanki  przypomnieli sobie symbole narodowe – flagę, godło oraz hymn oraz wykonali prace plastyczne związane z nimi. Następnie podróżowali palcem po mapie Polski i poznawali charakterystyczne miejsca, zwierzęta i stroje regionalne. Kolejnego dnia została im przybliżona stolica Polski – Warszawa, a w ostatnim dniu wyjaśniono  „co to jest niepodległość?”. Przez cały czas towarzyszyła rozśpiewanym uczniom piosenka „Jesteśmy Polką i Polakiem”, która sprawiała, że trudne tematy łatwiej było przyswajać.

Realizując jedno z zadań projektowych z działu „Ocalić od zapomnienia” uczniowie na lekcjach informatyki  przygotowali portrety Polaków, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości.  Po konsultacji z nauczycielem historii zostały wybrane najbardziej znaczące postacie. Prace uczniów w formie infografiki – Bohater niepodległości – zostały wyeksponowane na tablicy w holu szkolnym. Natomiast na lekcjach historii poznali okoliczności związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, czyli polskie drogi do niepodległości.

W czasie zajęć popołudniowych wychowankowie oglądali filmy historyczne, m.in. Pana Tadeusza, Kamienie na szaniec, Przedwiośnie. Popisali się również umiejętnościami plastycznymi, wykonując kotyliony oraz ozdabiali szablony z godłem Polski różnymi technikami: malowali kredkami pastelowymi i woskowymi, farbami plakatowymi, wyklejali przestrzennie z papieru, wełny, piórek, wacików, bibuły oraz z oberżyn z kredek, a także wydzierali z białego papieru i z gazet. W święto zmarłych odwiedzili kapliczkę św. Jana Pawła II, wspominali wielkich Polaków, którzy niedawno odeszli, tym samym zmuszając się do refleksji na temat kruchości życia i przemijania.

Na lekcjach języka polskiego mieli okazję wysłuchać wiele utworów literackich związanych z Polską, były to znaczące wiersze polskich poetów, ale również homilia wygłoszona przez Jana Pawła II w czasie Mszy św. na placu Zwycięstwa w Warszawie, 2 czerwca 1979 r., podjęli się także twórczości literackiej – napisali, czym jest dla nich wolność. Poznali również znaczenie wolności słowa, dzięki opowiadaniu pt. Burza. Natomiast uczniowie klas 1-3 poznali losy bohaterskiego niedźwiadka Wojtka, czytając opowiadania z książki Dziadek i niedźwiadek Łukasza Wierzbickiego.

 

Na zajęciach z wychowawcą wykonywali plakaty związane z Alfabetem patriotyzmu, w ramach  tego zadnia poznali  sylwetki, np.  Józefa Piłsudskiego i Ignacego Paderewskiego

(I jak Ignacy, J jak Józef), jak również wiele znaczących pojęć.

Chętni uczniowie wzięli udział w konkursie recytatorskim, rywalizowali w dyktandzie niepodległościowym oraz grze edukacyjnej Wielcy Polacy, na temat patriotyzmu współczesnego i dawnego wypowiedzieli się  w czasie debaty uczniowskiej.

Nietypowym, ale ciekawym zadaniem projektowym było sadzenie dębów niepodległości – posadzenie drzew, a następnie ich pielęgnowanie ma być symbolicznym aktem – wykonanym zwłaszcza wobec młodych pokoleń – naszego zaangażowania i dbania o to co najważniejsze – o własną niepodległą Ojczyznę.

Jednym z działań ogólnoszkolnego projektu odnoszącym się do zadania „Wolność moja kochana…” było grupowe odśpiewanie hymnu Polski w wyznaczonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej czasie. Przedstawiciele społeczności uczniowskiej w dniu poprzedzający to wydarzenie zapraszali pracowników Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci do aktywnego udziału w tym ważnym wydarzeniu. Na tę okoliczność wszyscy uczniowie ćwiczyli znajomość słów hymnu, zadbano także o podkład muzyczny. 9 listopada uczniowie i nauczyciele naszej szkoły oraz pracownicy MCRD uczcili setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, biorąc tym samym udział w ogólnonarodowej inicjatywie Ministerstwa Edukacji Narodowej – Rekord dla Niepodległej. O godzinie 11.11 odśpiewali cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Było to wydarzenie, które na stałe zostanie w pamięci.

Przez cały okres trwania projektu uczniowie śpiewali dla wolnej Polski, uczyli się pieśni patriotycznych i piosenek wojennych, tańczyli poloneza i ćwiczyli grę aktorską, aby móc się zaprezentować podczas finału. Poświęcali swój wolny czas, aby wypaść jak najlepiej.

Dodatkowo podczas realizacji szkolnego projektu patriotycznego uczniowie z klas 1-3 oraz klas 4-7 uczestniczyli w  konkursach i projektach zewnętrznych związanych z tematem Polski Niepodległej: były to: Ogólnopolski Konkurs plastyczny „Polska – Niepodległa” z okazji 100- Rocznicy odzyskania Niepodległości organizowany przez Beskidzki Zespół Leczniczo-Rehabilitacyjny w Jaworzu oraz V Ogólnopolski Projekt „Kartka dla Powstańca”  organizowany przez Fundację Rosa z siedzibą we Wrocławiu.

Wszystkie podjęte działania wykonywane były z ogromnym zaangażowaniem i wzbudzały wiele emocji. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Założone cele zostały zrealizowane. Uczniowie oprócz uświadomienia sobie znaczenia wolności i patriotyzmu w życiu każdego człowieka i narodu, formowania poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób, kształcenia postawy szacunku dla przeszłości i tradycji literatury patriotycznej, budowania szacunku dla symboli narodowych, realizowali cel poboczny – potrafili zgodnie współpracować.