Pierwsza pomoc

Dnia 2 maja 2017 roku uczniowie  szkoły podstawowej, w ramach promocji zdrowia uczestniczyli w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczniowie mieli okazję poznać zasady postępowania i reagowania w sytuacjach zagrażających ludzkiemu zdrowiu i życiu. Zostały im przedstawione  zasady zabezpieczenia miejsca wypadku, szybkiej oceny sytuacji, sposobu wzywania służb ratunkowych oraz sposobu postępowania stosownie do danej sytuacji. Uczniowie uczestniczyli w scenkach obrazujących sytuacje, które mogą nam się zdarzyć w życiu codziennym, zarówno w domu jak i w szkole, np.: krwotok z nosa, oparzenie ręki, złamanie nogi czy zasłabnięcie. Mieli również możliwość wykonania ćwiczeń ratunkowych na pozorantach i fantomach, np.: układanie w pozycji bocznej bezpiecznej, bandażowanie, resuscytację krążeniowo-oddechową itp.

Aneta Bochenek