Pasjobranie

Na przełomie kwietnia i maja, w ramach programu „Pasjobranie”, przeprowadzono zajęcia wykorzystujące elementy gier i zabaw strategicznych. Takie spotkania służą nie tylko integracji zespołu klasowego ale przede wszystkim  inspirowaniu wychowanków do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu . Uczniowie poznają własne zasoby w kontekście kreatywności, współdziałania, komunikacji w zespole, uczą się przez doświadczenie i działanie.

Przebieg zajęć zapewnił lepsze poznanie w grupie, nowe i zarazem kreatywne  spojrzenie na przedmioty codziennego użytku oraz możliwość zespołowego rozwiązania skomplikowanych problemów konstrukcyjnych.

Atmosfera swobody, zabawy  i między zespołowej rywalizacji pozytywnie wpłynęła na  zaangażowanie wszystkich uczestników zajęć i pozwoliła na miłe i konstruktywne spędzenie czasu wolnego.