Pasjobranie

Celem programu innowacyjnych działań organizacyjno – metodycznych przeznaczonego do realizacji w trakcie zajęć wychowawczo – opiekuńczych z uczniami jest inspirowanie wychowanków do samodzielności i kreatywności w podejmowaniu różnych form aktywności na rzecz rozwoju własnego i społeczności uczniowskiej. Działania zawarte w programie obejmują aktywność kulturalno – rozrywkową, twórczą, fizyczną (ruchową) oraz społeczną.

W okresie od listopada do stycznia wychowawcy zespołu zajęć pozalekcyjnych w ramach programu przeprowadzili następujące formy zajęć:

2.11 – „Jesienne nostalgie” – montaż literacko – muzyczny zawierający fragmenty filozofii księdza profesora Józefa Tischnera
7.11 – Prezentacja umiejętności instrumentalnych wychowanków
11.11 – 24.11 – Wolontariat „ Marzycielska poczta”
21.11 – Obchody Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień połączone z rozdaniem „ poczty życzliwości” oraz wręczeniem dyplomów nadających wybranym uczniom tytuł „ Coolturalny kolega/koleżanka”
30.11 – Wieczór wróżb andrzejkowych
30.11 – „Gimnastyka w rytm muzyki” – nauka prostych układów tanecznych integrujących wszystkich wychowanków
1.12 – Debata uczniowska o tematyce ekologicznej
2.12 – 22.12 – Rękodzieło artystyczne
Organizowanym zajęciom towarzyszyła atmosfera radości i zabawy, ale również twórczego myślenia i artystycznego działania. Jest ona niezmiernie ważnym czynnikiem gwarantującym pożyteczny odpoczynek. Zajęcia stanowiły również okazję do uwolnienia się od stresu i napięć oraz poznania i zintegrowania się z rówieśnikami.