Ósmoklasiści grają w planszówki !

Z początkiem stycznia 2020 r. uczniowie kl. 8a na lekcjach języka polskiego zostali wdrożeni w schemat pracy „od projektowania – przez działanie – do prezentacji efektów”. Zadaniem ósmoklasistów było przygotowanie gry planszowej, której tematyka była związana z hasłem: „Komunikacja oraz porozumiewanie

dawniej i dziś”. Prace przebiegały w kilkuosobowych zespołach uwzględniając następujące etapy: gromadzenie materiału z różnych źródeł: albumy, encyklopedie, opracowania naukowe, Internet. Napisanie zasad gry, opracowanie koncepcji graficznej: plansza, pionki, kostka. Wykonanie gry: napisanie pytań, poleceń wraz z kartą odpowiedzi. Wykonanie planszy i innych zaprojektowanych elementów gry. Przetestowanie gry i sprawdzenie zastosowanych pomysłów. Projekt zakończył się pomyślnie. Gry planszowe zostały wykonane i co najważniejsze przestudiowane przez samych uczniów.