Mini projekt „Oczami wyobraźni”

W pierwszym tygodniu kwietnia uczniowie klas 1-3 realizowali mały projekt edukacyjny pod hasłem „Oczami wyobraźni”. W ramach zajęć edukacyjnych dzieci podejmowały różnorodne działania, w których niezbędna była wyobraźnia, fantazja i kreatywność. Wdrożenie projektu miało miejsce 1 kwietnia – w Prima aprilis, zwanym potocznie dniem żartów. Uczniowie wysłuchali humorystycznego wiersza Jana Brzechwy „Prima aprilis”, następnie ilustrowali wybrane fragmenty tworząc zwierzęta dziwaki.

W kolejnych dniach czytali inne żartobliwe utwory z literatury, które stanowiły podstawę do zabawy słowami. Tworzyli nowe wyrazy zastępując nimi nazwy znanych przedmiotów, roślin, zwierząt. Rozwiązywali nietypowe zadnia matematyczne. Recytowali wiersze. Wykonywali ilustrację na temat „Kraina z wyobraźni” oraz pisali dłuższe teksty opisujące narysowane miejsce. Wykonane prace umieszczono na grupowym plakacie.

W finale projektu dzieci zaprezentowały swoja twórczość plastyczno-literacką przed starszymi kolegami oraz Panią Dyrektor.