„Matematyka jest jak kurz, jest wszędzie i już”

Tuż przed feriami uczniowie klasy 8a w ramach lekcji matematyki wykonali projekt przedmiotowy pt. „Matematyka jest wszędzie”. Po podaniu tematu oraz ustaleniu celu projektu, czyli uświadomieniu użyteczności matematyki nie tylko w na lekcji ale przede wszystkim w życiu – uczniowie wybrali formę w jakiej chcą zaprezentować obecność matematyki w bardzo wielu jego dziedzinach. Spotykamy się z nią na co dzień  w kuchni, sklepie, banku, szkole, sporcie, architekturze, medycynie itd.

Zdecydowano, że jedną formą będzie wykonanie kolorowego folderu pt. „Matematyka jest jak kurz, jest wszędzie i już” – został on zaprojektowany i wykonany przez grupę czterech uczennic: M. Luberdę, W. Śmiałek, J. Jawień, P. Pajer – i zaprezentowany uczniom klasy 6a i 6b oraz 7a i 7b. Pozostali uczniowie: D. Tumidajski i J. Malina, P. Kura i D. Winter zdecydowali się na prezentacje multimedialne, które wykonywali w dwuosobowych zespołach a uczniowie M. Pieprzak, J. Romagna i M. Haduch samodzielnie.

Mimo, iż były to prace na ten sam temat, pomysłowość, kreatywność oraz wybór dziedzin, w których można spotkać matematykę był bardzo szeroki. Prace były przemyślane, efekt końcowy został zaprezentowany klasie 6a i 6b oraz 7 sp. Dziękujemy wykonawcom i słuchaczom, mamy nadzieję, że przedstawione informacje się przydadzą 🙂