Matematyka inaczej

W tygodniu poprzedzającym ferie zimowe od 7.01.2019 r. do 11.01.2019 r. organizacja pracy na lekcjach matematyki była nieco inna niż zwykle. Zamiast lekcji wielotematycznych uczniowie kl.III gimnazjum, I LO i II LO zostali wdrożeni w schemat pracy „od projektowania – przez działanie – do prezentacji efektów”.

Jak się okazało najtrudniej było zdecydować się jaki temat będzie miał wybrany przez nich projekt. Pomysłów było wiele, więc też powstało kilka różnych prac. Dwie grupy przygotowały w formie prezentacji multimedialnych łamigłówki i zagadki dla uczniów klas młodszych (klasy 6 i 7 sp). Był to dla nich doskonały sprawdzian własnej wiedzy z zakresu szkoły podstawowej,  a także doskonalili swoje umiejętności pracy w zespole. Jedna z grup wykonała rodzaj gry logicznej do której została wymyślona instrukcja i reguły nie ograniczające przedziału wiekowego graczy począwszy od kl.4 sp. Natomiast uczniowie III gim. zainspirowali się wyeksponowanymi w sali nr. 3 modelami kopuł geodezyjnych, które były wykonane  w ubiegłym roku szkolnym i postanowili taką kopułę wykonać.

Praca każdej z grup przebiegała wg określonego wcześniej schematu. Po ustaleniu tematu i celu projektu, grupy podzieliły się między sobą zadaniami, wyznaczyły szefa, zebrały i przygotowały niezbędne pomoce, materiały itp. Wszyscy dbali o jak najwyższy poziom wykonania przydzielonego zadania, nie tylko dopingowali się wzajemnie ale przede wszystkim współpracowali ze sobą.

Po zakończeniu pracy każdy projekt został zaprezentowany na forum danej klasy a także będzie wykorzystany na lekcjach matematyki w klasach młodszych. Trzeba przyznać, iż wykonawcom nie brakowało oryginalnych pomysłów i  sposobów pokazania tego co trudne a zarazem łatwe. Wszyscy uczestnicy projektów w zależności od osobistego zaangażowania otrzymali ocenę z matematyki za pracę na lekcji.