Konkurs wiedzy „Szerokie horyzonty”

Pomysłodawcami i organizatorami konkursu „Szerokie horyzonty” byli dwaj uczniowie: Piotr z klasy III gimnazjum i Jakub z klasy 8 szkoły podstawowej. Turniej został przeprowadzony w sobotę 2 marca, a wzięło w nim udział 12 uczniów od klasy 5 szkoły podstawowej do I licealnej.

Konkurs w formie pisemnego testu składał się z dwóch etapów i dotyczył wiedzy z zakresu biologii, chemii, fizyki i ekologii. W pierwszym etapie uczestnicy odpowiadali na dziesięć pytań, natomiast w drugim, aż na piętnaście. Ku ogólnemu zdumieniu po pierwszym etapie odpadły tylko 2 osoby. Drugi etap okazał się dużo trudniejszy i tu uczestnicy musieli wykazać się naprawdę ogromna wiedzą.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała pani Ela, która zadbała o dobrą atmosferę i na koniec wspólnie z organizatorami skrupulatnie sprawdzała testy. Dla najlepszych przygotowała nagrody. Dyplomy otrzymało sześciu uczestników: trzech zwycięzców za miejsca na podium oraz trzy najlepsze osoby z pozostałych za udział w konkursie. Wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek.  Organizacja takich zabaw zachęca uczniów do zdobywania wiedzy z różnych dziedzin nauki.