Koncert Talentów

We wtorek wieczorem, 16 kwietnia, w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz programu „Pasjobranie” odbył się koncert – prezentacja umiejętności wychowanków. Pan Marek Śnieżek, nauczyciel muzyki „wyłowił” kilka talentów i przygotował wraz z  nimi piosenki i utwory muzyczne do zaprezentowania społeczności uczniowskiej i przybyłym na koncert rodzicom. Dla muzycznego wsparcia obecnych pacjentów przyjechały ze swoich środowisk byłe pacjentki, które dzielnie i z zaangażowaniem włączyły się w koncert. Oprócz talentów wokalnych mogliśmy poznać również talenty instrumentalne naszych wychowanków, którzy zagrali na pianinie, skrzypcach, gitarze klasycznej oraz ukulele. Wszyscy artyści zostali nagrodzeni sowitymi  brawami i szczerym podziwem widowni. To był bardzo miły wieczór!