Dyrektor Zespołu:

mgr Iwona Szymaszek

Kierownik zespołu pozalekcyjnego:

mgr Bożena Mrowiec


Nauczyciele:

mgr Barbara Grzesło – przyroda, biologia, edukacja ekologiczna
mgr Ewa Jakóbek-Jezioro – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, zajęcia artystyczne
mgr Anna Kaszycka – chemia (urlop)
mgr Jolanta Księżarczyk – historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja czytelnicza
mgr Joanna Kucała – język polski
mgr Maria Lizak-Obara – jęz. angielski
mgr Iwona Marszałek-Książek – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający
mgr Bożena Mrowiec – geografia
mgr Agata Niziołek – matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka
mgr Ewelina Orłowska – chemia
lic. Agata Piechnik – fizyka, matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka
mgr Beata Polek – edukacja wczesnoszkolna
mgr Urszula Rudzka – język niemiecki
mgr Agnieszka Szymanek – nauczyciel oligofrenopedagog
mgr Marek Śnieżek – muzyka, zajęcia artystyczne, religia
mgr Julia Wątor – fizyka, matematyka
mgr Sylwia Wojdyńska – język angielski (urlop)
mgr Maria Żurek – język polski

Wychowawcy zespołu pozalekcyjnego:

mgr Paulina Garlacz
mgr Renata Garlacz
mgr Joanna Giersz
mgr Marta Haűpa
mgr Agata Kowalik
mgr Małgorzata Marek
mgr Elżbieta Ostrogórska
lic. Agata Piechnik
mgr Beata Rejman
(urlop)
mgr Beata Wąsowicz

mgr Renata Żarska (urlop)

Pedagog szkolny:

mgr Iwona Szymaszek
mgr Jadwiga Tuchowska
(urlop)

Psycholog szkolny:

mgr Ewa Nikiel

Pracownicy niepedagogiczni:

Elżbieta Chojnacka – główny księgowy
Tomasz Domagała – starszy inspektor ds. bhp
mgr Anna Kacik  – specjalista ds.kadr
mgr Barbara Kowalik – specjalista ds. płac i kadr
Marek Szatko – sekretarz szkoły