Dyrektor Zespołu:

mgr Iwona Szymaszek

Kierownik zespołu pozalekcyjnego:

mgr Bożena Mrowiec


Nauczyciele:

mgr Barbara Grzesło – przyroda, biologia, edukacja ekologiczna, edukacja prozdrowotna
mgr Monika Hobernik – historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Ewa Jakóbek-Jezioro – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, zajęcia artystyczne
mgr Anna Kaszycka – chemia, przyroda
mgr Agata Kowalik – język polski
mgr Jolanta Księżarczyk – historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski (urlop)
mgr Joanna Kucała – język polski
mgr Maria Lizak-Obara – jęz. angielski
mgr Iwona Marszałek-Książek – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający
mgr Bożena Mrowiec – geografia
mgr Agata Niziołek – matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka
lic. Agata Piechnik – fizyka, matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka
mgr Beata Polek – edukacja wczesnoszkolna (urlop)
mgr Urszula Rudzka – język niemiecki
mgr Agnieszka Szymanek – nauczyciel oddziału edukacyjno-terapeutycznego
mgr Marek Śnieżek – muzyka, zajęcia artystyczne, religia
mgr Julia Wątor – fizyka, matematyka
mgr Sylwia Wojdyńska – język angielski (urlop)
mgr Renata Żarska – nauczyciel przedszkola
mgr Maria Żurek – język polski, edukacja czytelnicza

Wychowawcy zespołu pozalekcyjnego:

mgr Paulina Garlacz
mgr Renata Garlacz
mgr Joanna Giersz
mgr Marta Haűpa
mgr Agata Kowalik
mgr Małgorzata Marek
mgr Bożena Mrowiec
mgr Elżbieta Ostrogórska
mgr Beata Rejman

Pedagog szkolny:

mgr Barbara Grzesło
mgr Iwona Szymaszek
mgr Jadwiga Tuchowska

Psycholog szkolny:

mgr Ewa Nikiel

Pracownicy niepedagogiczni:

Elżbieta Chojnacka – główny księgowy
Tomasz Domagała – starszy inspektor ds. bhp
mgr Anna Kacik  – specjalista ds.kadr
mgr Barbara Kowalik – specjalista ds. płac i kadr
Marek Szatko – sekretarz szkoły