Dyrektor Zespołu:

mgr Iwona Szymaszek

Kierownik zespołu pozalekcyjnego:

mgr Bożena Mrowiec


Nauczyciele:

mgr Barbara Grzesło – przyroda, biologia, edukacja ekologiczna, edukacja prozdrowotna
mgr Monika Hobernik – historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Ewa Jakóbek-Jezioro – edukacja wczesnoszkolna, plastyka, zajęcia artystyczne
mgr Anna Kaszycka – chemia
mgr Agata Kowalik – język polski
mgr Jolanta Księżarczyk – historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, język polski (urlop)
mgr Joanna Kucała – język polski
mgr Maria Lizak-Obara – jęz. angielski
mgr Małgorzata Marek – nauczyciel przedszkola
mgr Iwona Marszałek-Książek – edukacja wczesnoszkolna, nauczyciel wspomagający
mgr Bożena Mrowiec – geografia
mgr Agata Niziołek – matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka
lic. Agata Piechnik – fizyka, matematyka, zajęcia komputerowe, informatyka
mgr Beata Polek – edukacja wczesnoszkolna (urlop)
mgr Urszula Rudzka – język niemiecki
mgr Agnieszka Szymanek – nauczyciel oddziału edukacyjno-terapeutycznego
mgr Marek Śnieżek – muzyka, zajęcia artystyczne, religia
mgr Julia Wątor – fizyka, matematyka
mgr Sylwia Wojdyńska – język angielski (urlop)
mgr Maria Żurek – język polski, edukacja czytelnicza

Wychowawcy zespołu pozalekcyjnego:

mgr Iwona Garlacz
mgr Paulina Garlacz

mgr Renata Garlacz
mgr Joanna Giersz
mgr Marta Haűpa
mgr Agata Kowalik
mgr Bożena Mrowiec

mgr Elżbieta Ostrogórska
mgr Beata Rejman (urlop)
mgr Renata Żarska

Pedagog szkolny:

mgr Barbara Grzesło
mgr Iwona Szymaszek
mgr Jadwiga Tuchowska

Psycholog szkolny:

mgr Ewa Nikiel

Pracownicy niepedagogiczni:

Elżbieta Chojnacka – główny księgowy
Tomasz Domagała – starszy inspektor ds. bhp
mgr Anna Kacik  – specjalista ds.kadr
mgr Barbara Kowalik – specjalista ds. płac i kadr
Marek Szatko – sekretarz szkoły