Festiwal Zawodów – 21.03-22.03.2019

Festiwal Zawodów w Małopolsce to przedsięwzięcie Województwa Małopolskiego będące elementem budowy regionalnego systemu orientacji zawodowej w Małopolsce.  Od 2013 roku odbywają się 3-dniowe Targi Edukacyjne Festiwal Zawodów podczas, których gimnazjaliści oraz absolwenci szkół podstawowych mogą na żywo zobaczyć na czym polega kunszt poszczególnych zawodów. W trakcie festiwalu  zaprezentują się szkoły zawodowe, technika i przedsiębiorcy z województwa małopolskiego

Każdy uczestnik szkół podstawowych poprzez uczestnictwo w festiwalu będzie mógł przygotować się do wyboru dalszej ścieżki kształcenia poprzez zapoznanie się z dostępną ofertą zawodów na rynku pracy (w tym zawodów deficytowych), skorzystanie z pomocy wykwalifikowanych doradców zawodowych czy też skonfrontowanie wiedzy o danym zawodzie z jego wymiarem praktycznym.

Siódma edycja „Festiwalu Zawodów” odbędzie się w dniach 21-23 marca 2019 r. w hali Expo przy ul. Galicyjskiej 9 w Krakowie.

Więcej informacji można znaleźć:

https://www.malopolska.pl/ksztalcenie-i-doradztwo-zawodowe/festiwal-zawodow/festiwal-zawodow-2019